Задати питання юристові Повідомити про злочин на ґрунті ненависті

Посібник “Запобігання та протидія дискримінації: кращі практики і поради”

Запропонований посібник розроблено в рамках проекту «Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації» за підтримки Європейської Комісії та Міжнародного Фонду «Відродження». Посібник рекомендовано для використання органам місцевої влади та неурядовим організаціям при розробці політик недискримінації і рекомендацій до них, а також в освітніх цілях.

[osibnikSAC

Запропонований посібник розроблено в рамках проекту «Досягнення рівності: спільний підхід для покращення стану рівності та недискримінації» за підтримки Європейської Комісії та Міжнародного Фонду «Відродження». Посібник рекомендовано для використання органам місцевої влади та неурядовим організаціям при розробці політик недискримінації і рекомендацій до них, а також в освітніх цілях. Посібник складається з п’яти основних розділів. Перший розділ – це огляд основних положень антидискримінаційного законодавства України та повноважень органів влади відповідно. Другий розділ присвячено огляду принципів побудови політик недискримінації, в тому числі наведено приклади рекомендацій, джерелом яких є різні актори: як: неурядові організації (Європейська Коаліція Міст проти Расизму), так і державні органи (Нідерланди, Австралія). Третій розділ містить приклади локальних планів дій, створених на основі рекомендацій і політик оглянутих в першому розділі (досвід Берліну та Мадриду). У четвертому розділі йде мова про етапи створення, проведення, і оцінки політики: від визначення завдань до моніторингу і переоцінки політики на прикладах з досвіду Великобританії. В п’ятому розділі наведено декілька успішних внутрішніх бізнес-політик недискримінації, зокрема таких компаній як Google та Кока-Кола.

Антидискримінаційне законодавство створене з дуже простою, але важливою метою – допомогти кожному, не зважаючи на особистісні характеристики (ознаки) отримати рівний доступ до користування правами людини. Так само і послуги які надають органи державної влади та місцевого самоврядування, повинні надаватися на рівних підставах та без дискримінації усім членам місцевої громади. Задля забезпечення дотримання принципу рівності: органи місцевого самоврядування, та місцеві органи виконавчої влади мають ознайомитися із принципом рівності та недискримінації, уважно вивчити межі своїх повноважень, та не тільки уникати дискримінації у своїй роботі, але й створювати відповідні умови для запобігання можливій дискримінації при плануванні своєї діяльності.

Відповідальність органів місцевого самоврядування та органів державної влади лежить у двох площинах: перша – запобігання дискримінації та нерівному поводженню через перегляд стандартів своєї роботи та створення відповідних політик, а друга – реагування на індивідуальні скарги та виправлення наслідків ситуацій, коли дискримінація вже відбулась. Посібник, який Ви тримаєте в руках зосереджений на тому, щоб дати читачеві базові знання та приклади ефективного запобігання дискримінації та створення умов, за яких різні групи отримують рівне ставлення саме через належне виконання органами влади своїх повноважень та дотримання принципу недискримінації.  Автори посібнику підібрали приклади політик недискримінації та/чи рівності, які вже успішно було апробовано в інших країнах, щоб на практичних прикладах проілюструвати повноваження органів державної влади та місцевого самоврядування, які визначені в законодавстві. Коментуючи приклади та надаючи поради, автори намагалися показати, як використовуючи обмежені ресурси та залучаючи громадянське суспільство та цільову аудиторію, держава може ефективно дотримуватися принципу недискримінації та розробляти і впроваджувати політики запобігання дискримінації на різних рівнях. Наведені приклади можуть бути втілені як на рівні окремого міста, так і на рівні області/регіону. Можуть залучати, як окремі органи державної влади, так і бути результатом співпраці кількох органів задля досягнення рівності, щодо однієї чи кількох груп одразу.

 

Повний текст посібника доступно тут. 

 

Більше дописів

Посібник “ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЯ ДИСКРИМІНАЦІЇ В УКРАЇНІ”

Посібник, який ви тримаєте в руках, пропонує ознайомитися з принципом рівності та недискримінації, основними положеннями національного антидискримінаційного законодавства та їх тлумаченням у контексті міжнародного і європейського права.

Перший онлайн-курс Проекту!

В рамках проекту «Посилення реагування на злочини на ґрунті ненависті шляхом підвищення обізнаності та співробітництва між ключовими акторам»* Центр Соціальна Дія провів онлайн-курс для ЛГБТІ-активістів – «Вступ до прав людини, дискримінація, та злочини на ґрунті ненависті».

Донори
Траст Сігрід Раусінг
Програма соціальних трансформацій МАТРА
Норвезький Гельсінський Комітет
Європейська Комісія
Фундація "Пам'ять, відповідальність, майбутнє"
Міжнародний Фонд Відродження